Szczegóły ogłoszenia

84/2019

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 31,4 2019.07.11 297

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 139,9 2019.07.11 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Strona_Koncepcja_Pulmonologia pdf 78,6 2019.07.11 84
2017_04_20_PULMONOLOGIA_BUD_3P-koncepcja pdf 915,6 2019.07.11 73
2_Opis_Pulmonologia_Koncepocja pdf 136,5 2019.07.11 78
Charakterystyka techn_ kasetonów i panelI docx 28,9 2019.07.11 71
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.07.11 74
notatka służbowa z dnia 25.03.2019r. pdf 1293,7 2019.07.11 85
Opis usług Inspektora Zastępczego doc 66,0 2019.07.11 72
Opis wykonania projektów docx 587,4 2019.07.11 77
OPIS_TECHNOLOGIA MEDYCZNA pdf 3260,9 2019.07.11 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2019.07.11 75
Projekt umowa na wyk dok. projektowej doc 1196,0 2019.07.11 75
Projekt_umowy_inwestor zastępczy doc 1159,5 2019.07.11 71
P_plan sytuacja pdf 18,9 2019.07.11 71
RZUT POM. TECHNOLOGIA MED_BUD_3P-III piętro1 pdf 950,7 2019.07.11 68
Szczegółowy Formularz Cenowy Zadania 1 xls 36,0 2019.07.11 71
Szczegółowy Formularz Cenowy zadania 2 docx 18,6 2019.07.11 72
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 2 stan. pdf 257,2 2019.07.11 65
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 3 stan. pdf 235,1 2019.07.11 67
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 1 stan. pdf 188,4 2019.07.11 67
Techn_med_Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy_ 2 szt. pdf 27,3 2019.07.11 66
Wykaz dostaw lub usług docx 17,5 2019.07.11 77
Wykaz_osób docx 18,7 2019.07.11 78
Wzór_oferty_XLS_-_wymagane_dokumenty xls 47,0 2019.07.11 70
zał. nr 1_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 167,2 2019.07.11 74
zał. nr 2_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 168,8 2019.07.11 74
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 23,2 2019.07.11 68

Pobierz wszystkie dokumenty