Szczegóły ogłoszenia

84/2019

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 31,4 2019.07.11 359

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 139,9 2019.07.11 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Strona_Koncepcja_Pulmonologia pdf 78,6 2019.07.11 99
2017_04_20_PULMONOLOGIA_BUD_3P-koncepcja pdf 915,6 2019.07.11 89
2_Opis_Pulmonologia_Koncepocja pdf 136,5 2019.07.11 90
Charakterystyka techn_ kasetonów i panelI docx 28,9 2019.07.11 84
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.07.11 89
notatka służbowa z dnia 25.03.2019r. pdf 1293,7 2019.07.11 97
Opis usług Inspektora Zastępczego doc 66,0 2019.07.11 85
Opis wykonania projektów docx 587,4 2019.07.11 87
OPIS_TECHNOLOGIA MEDYCZNA pdf 3260,9 2019.07.11 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2019.07.11 90
Projekt umowa na wyk dok. projektowej doc 1196,0 2019.07.11 89
Projekt_umowy_inwestor zastępczy doc 1159,5 2019.07.11 85
P_plan sytuacja pdf 18,9 2019.07.11 90
RZUT POM. TECHNOLOGIA MED_BUD_3P-III piętro1 pdf 950,7 2019.07.11 81
Szczegółowy Formularz Cenowy Zadania 1 xls 36,0 2019.07.11 82
Szczegółowy Formularz Cenowy zadania 2 docx 18,6 2019.07.11 86
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 2 stan. pdf 257,2 2019.07.11 78
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 3 stan. pdf 235,1 2019.07.11 81
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 1 stan. pdf 188,4 2019.07.11 81
Techn_med_Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy_ 2 szt. pdf 27,3 2019.07.11 81
Wykaz dostaw lub usług docx 17,5 2019.07.11 89
Wykaz_osób docx 18,7 2019.07.11 89
Wzór_oferty_XLS_-_wymagane_dokumenty xls 47,0 2019.07.11 81
zał. nr 1_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 167,2 2019.07.11 88
zał. nr 2_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 168,8 2019.07.11 90
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 23,2 2019.07.11 81

Pobierz wszystkie dokumenty