Szczegóły ogłoszenia

81/2019

"Dostawy bielizny operacyjnej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 222,9 2019.07.11 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2019.07.11 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.07.11 50
formularz cenowy xls 44,5 2019.07.11 69
Formularz ofertowy xls 43,0 2019.07.11 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.07.11 50
Projekt umowy doc 846,0 2019.07.11 52
Załącznik nr 4 - logo szpitala doc 275,0 2019.07.11 40
Załącznik nr 5 - OZNAKOWANIE BIELIZNY SZPITALNEJ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA doc 26,5 2019.07.11 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,7 2019.07.16 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.07.19 54

Pobierz wszystkie dokumenty