Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/40/2019

"Budowa 4 Otwartych Stref Aktywności w Gminie Myślenice: w Zawadzie, Krzyszkowicach, Zasani, Porębie"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP 572028-N-2019 pdf 183,4 2019.07.10 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 98,3 2019.07.10 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzor oferty docx 26,0 2019.07.10 126
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.07.10 139
zal 3 - wzór umowy docx 73,3 2019.07.10 129
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2019.07.10 124
zal 5 opis przedmiotu zamówienia 7z 35248,9 2019.07.10 176

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 142,9 2019.07.17 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 203,6 2019.07.25 158
zal 5 część 1 OSA Zawada-opis przedmiotu zamówienia pdf 11276,4 2019.07.17 154
zal 5 część 2 OSA Krzyszkowice -opis przedmiotu zamówienia pdf 11988,4 2019.07.17 165
zal 5 część 3 OSA Zasań -opis przedmiotu zamówienia pdf 11993,4 2019.07.17 162
zal 5 część 4 OSA Poręba -opis przedmiotu zamówienia pdf 11726,9 2019.07.17 156
zal 5 STWiOR (dla wszystkich części) pdf 248,9 2019.07.17 121

Pobierz wszystkie dokumenty