Szczegóły ogłoszenia

82/2019

"Przebudowa pomieszczeń na potrzeby montażu urządzenia typu gamma kamera SPECT-CT w budynku nr 5, piętro II"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 27,1 2019.07.04 382

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 136,7 2019.07.04 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Achit. gamma-spis teczki doc 125,0 2019.07.04 94
Arch. rzut II pietra - inwent pdf 230,2 2019.07.04 89
Archit. gamma-str.tyt.archit+zaw.opr doc 53,5 2019.07.04 93
Archit. opis gamma doc 90,0 2019.07.04 93
Archit. przekrój A-A pdf 199,5 2019.07.04 101
Archit. przekrój A-A inwent pdf 199,3 2019.07.04 85
Archit. przekrój B-B inwent pdf 195,1 2019.07.04 89
Archit. rzut I piętra pdf 205,6 2019.07.04 79
Archit. rzut II piętra pdf 241,4 2019.07.04 129
Architektura_gamma tabliczki pdf 362,1 2019.07.04 87
Budowlany_szpit gamma_przedmiar pdf 84,5 2019.07.04 95
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.07.04 94
Elektr. E1 pdf 17683,3 2019.07.04 103
Elektr. E2 pdf 527,9 2019.07.04 98
Elektr. E3 pdf 191,6 2019.07.04 93
Elektr. E4 pdf 136,6 2019.07.04 96
Elektr. Obliczenia budynek nr 5 Pietro 2 10 WSK pdf 663,8 2019.07.04 75
Elektr. Opis pdf 135,4 2019.07.04 104
Elektr. Wytyczne__Gamma_Kamera_KOC1184_10_WSK_Bydgoszcz_Symbia_Intevo_zał._n pdf 2932,2 2019.07.04 107
Elektryczny_gamma kamera_przedmiar pdf 86,7 2019.07.04 112
Ogólne zest. kosztów dla pom. Gamma kamery xls 30,0 2019.07.04 106
Osłony-rysunki - POR - 10WSK SPECT_CT pdf 358,6 2019.07.04 82
Osłony_dokumentacja techniczna OR SPECT_CT 10WSK Bydgoszcz pdf 1502,1 2019.07.04 104
Osłony_wykaz png 48,5 2019.07.04 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2019.07.04 108
Projekt konstr_Gamma_14-05-2019 pdf 6359,7 2019.07.04 81
Projekt umowy na RB przeb. pom gamma kamery doc 1198,0 2019.07.04 87
SANIT_gamma PB rys-S1 pdf 248,7 2019.07.04 83
SANIT_gamma PB rys-S2 pdf 226,1 2019.07.04 75
SANIT_gamma PB rys-S3 pdf 244,9 2019.07.04 113
SANIT_gamma PB str.tyt.co+zaw pdf 47,7 2019.07.04 83
SANIT_gamma PB OT wk co gaz pdf 145,9 2019.07.04 146
STWiOR budowlany-gamma zip 1545,3 2019.07.04 83
STWiOR inst el.-gamma doc 125,0 2019.07.04 71
STWiOR inst sanitarne co wk gazy-gamma doc 207,5 2019.07.04 75
STWiOR klima-gamma doc 150,5 2019.07.04 74
Techn. 11.pom_wytyczne budowlano-instalacyjne pdf 131,0 2019.07.04 105
Techn. 13. zestawienie sprzętu i urządzen pdf 115,6 2019.07.04 78
Techn. 15_ZAŁĄCZNIK-KOC1184 10 WSK Bydgoszcz Symbia Intevo wytyczne [2018-12 pdf 2932,2 2019.07.04 83
Techn. 1_2_gamma-str.tyt pdf 44,3 2019.07.04 81
Techn. 26_2019_03_18_TECHNOLOGIA_gamma-rys-archit 180319 _ 0 pdf 158,2 2019.07.04 85
Techn. 4_OPIS-technologia-Gammakamera pdf 135,1 2019.07.04 77
uzgodnienie wihe pdf 29,1 2019.07.04 82
uzgodnienie WOMP pdf 266,1 2019.07.04 83
Wentylacja i klim._gamma kamera_przedmiar pdf 66,8 2019.07.04 79
WK_ gazy med_szpit gamma_przedmiar pdf 79,2 2019.07.04 78
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2019.07.04 77
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.07.04 87
Wykaz osób doc 18,9 2019.07.04 48
Wyposażenie_Kwaterunek Gamma Kamera xls 57,5 2019.07.04 58
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,7 2019.07.04 59
Zał. nr 1 do umowy zasady srodowiskowe doc 35,0 2019.07.04 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2019.07.19 62

Pobierz wszystkie dokumenty