Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/35/2019

"Remont mostu w m. Trzemeśnia oraz kładki dla pieszych w Myślenicach"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 227,9 2019.06.27 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) pdf 413,0 2019.06.27 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.06.27 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2019.06.27 48
zal 1 wzor oferty docx 25,8 2019.06.27 51
zal 3 wzór umowy pdf 472,0 2019.06.27 59
zal 5 część 1 opis przedmiotu zamowienia 7z 60447,8 2019.06.27 58
zal 5 część 2 opis przedmiotu zamówienia 7z 74175,6 2019.06.27 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 143,4 2019.07.08 50

Pobierz wszystkie dokumenty