Szczegóły ogłoszenia

80/2019

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 30,7 2019.06.25 359

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 139,3 2019.06.25 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Strona_Koncepcja_Pulmonologia pdf 78,6 2019.06.25 76
2017_04_20_PULMONOLOGIA_BUD_3P-koncepcja pdf 915,6 2019.06.25 70
2_Opis_Pulmonologia_Koncepocja pdf 136,5 2019.06.25 72
Charakterystyka techn_ kasetonów i panelI docx 28,9 2019.06.25 71
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.06.25 83
notatka służbowa z dnia 25.03.2019r. pdf 1293,7 2019.06.25 84
Opis usług Inspektora Zastępczego doc 66,0 2019.06.25 70
Opis wykonania projektów docx 587,4 2019.06.25 70
OPIS_TECHNOLOGIA MEDYCZNA pdf 3260,9 2019.06.25 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.06.25 64
Projekt umowa na wyk dok. projektowej doc 1195,5 2019.06.25 73
Projekt_umowy_inwestor zastępczy doc 1159,0 2019.06.25 67
P_plan sytuacja pdf 18,9 2019.06.25 67
RZUT POM. TECHNOLOGIA MED_BUD_3P-III piętro1 pdf 950,7 2019.06.25 111
Szczegółowy Formularz Cenowy Zadania 1 xls 36,0 2019.06.25 70
Szczegółowy Formularz Cenowy zadania 2 docx 18,6 2019.06.25 84
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 2 stan. pdf 257,2 2019.06.25 68
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 3 stan. pdf 235,1 2019.06.25 72
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 1 stan. pdf 188,4 2019.06.25 67
Techn_med_Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy_ 2 szt. pdf 27,3 2019.06.25 70
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,8 2019.06.25 69
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.06.25 76
Wykaz osób doc 19,1 2019.06.25 74
Wzór_oferty_XLS_-_wymagane_dokumenty xls 46,5 2019.06.25 72
zał. nr 1_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 167,2 2019.06.25 71
zał. nr 2_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 168,8 2019.06.25 77
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.06.25 78

Pobierz wszystkie dokumenty