Szczegóły ogłoszenia

71/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego urologicznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 475,8 2019.06.25 209

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 21,9 2019.07.31 48
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 22,9 2019.08.06 70

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,2 2019.07.02 59
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) -2 doc 19,8 2019.07.09 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 73,6 2019.06.25 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.06.25 77
Formularz cenowy xlsx 23,2 2019.06.25 130
Formularz cenowy aktualny xlsx 23,6 2019.07.02 87
Formularz oferty xlsx 21,9 2019.06.25 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.06.25 60
Projekt umowy docx 536,0 2019.06.25 59
Projekt umowy przechowania docx 524,6 2019.06.25 67
Wykaz dostaw lub usług doc 17,6 2019.06.25 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,4 2019.07.02 65
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 18,1 2019.07.09 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.06.28 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 22,7 2019.07.09 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,1 2019.07.12 60

Pobierz wszystkie dokumenty