Szczegóły ogłoszenia

73/2019

"Dostawy sukcesywne środków piorących, dezynfekcyjnych i wzmacniających do prania bielizny szpitalnej wraz z automatycznym systemem dozującym."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 192,1 2019.06.19 408

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,6 2019.06.19 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.06.19 84
formularz cenowy xlsx 14,6 2019.06.19 113
Formularz ofertowy xls 38,0 2019.06.19 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.06.19 86
projekt umowy doc 851,5 2019.06.19 93
projekt umowy użyczenia ASD doc 42,0 2019.06.19 84
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.06.19 81
Zaąłcznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia doc 54,0 2019.06.19 87
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis automatycznego systemu dozującego doc 48,5 2019.06.19 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.07.12 65

Pobierz wszystkie dokumenty