Szczegóły ogłoszenia

55/2019

"Bezgotówkowy zakup paliwa"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,1 2019.06.14 360

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,7 2019.06.19 55
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) -2 doc 19,9 2019.06.24 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,8 2019.06.14 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.06.14 58
Formularz oferty xlsx 13,9 2019.06.14 58
Formularz oferty aktualny xlsx 13,9 2019.06.19 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.06.14 57
Projekt umowy docx 541,7 2019.06.14 58
Wykaz dostaw lub usług doc 17,6 2019.06.14 52
Wykaz stacji paliw na terytorium miasta Bydgoszcz xlsx 10,1 2019.06.14 57
Wykaz stacji paliw na terytorium Polski xlsx 10,3 2019.06.14 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,9 2019.06.19 55
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 20,3 2019.06.24 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,5 2019.06.19 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.06.27 50

Pobierz wszystkie dokumenty