Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/26/2019

"Remont mostu w ciągu drogi gminnej Poręba - Zarzecze, nr 540273K, nr działki 1312, obręb 0013 w miejscowości Trzemeśnia w km 0+007-0+028"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BZP 560630-N-2019 pdf 228,8 2019.06.13 150

Załączniki do ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu po zmianie docx 180,6 2019.06.18 141
zal 1 wzor wniosku po zmianie docx 29,2 2019.06.19 120
zal 2 dokumentacja techniczna 7z 915,0 2019.06.13 131
zal 2 Przedmiar robót pdf 68,7 2019.06.13 172
zal 2 STWiORb pdf 740,7 2019.06.13 397
zal 2 zdjecia 1 7z 31315,5 2019.06.13 110
zal 2 zdjecia 2 7z 27541,1 2019.06.13 100
zal 3 wzór umowy pdf 472,3 2019.06.13 124
zal 4 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,7 2019.06.13 120

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BZP zmiana ogloszenia 540122284-N-2019 pdf 138,9 2019.06.18 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana 1 docx 415,4 2019.06.18 135

Pobierz wszystkie dokumenty