Szczegóły ogłoszenia

78/2019

"Dostawy immunoglobulin"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 27,5 2019.06.06 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 134,9 2019.06.06 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.06.06 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,0 2019.06.06 62
projekt_umowy 78 doc 1115,0 2019.06.06 54
Szcz._Form_Cenowy_78 xls 2658,5 2019.06.06 66
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.06.06 57
Wykaz_zrealizowanych_dostaw 78 docx 17,6 2019.06.06 63
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2019.06.06 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2019.06.14 67

Pobierz wszystkie dokumenty