Szczegóły ogłoszenia

74/2019

"dostawy różnych artykułów spożywczych, ryb i drobiu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 297,0 2019.06.06 359

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,1 2019.06.06 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.06.06 53
formularz cenowy zad. 10 xls 24,5 2019.06.06 65
formularz cenowy zadania 1-8 xls 82,0 2019.06.06 66
formularz cenowy zadanie 9 xls 25,0 2019.06.06 45
formularz oferty xls 37,0 2019.06.06 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2019.06.06 56
Projekt umowy - dotyczy zadania 1-8 doc 1123,0 2019.06.06 50
projekt umowy zad. 10 doc 1119,0 2019.06.06 50
projekt umowy zad. 9 doc 1119,5 2019.06.06 52
wykaz dostaw doc 36,5 2019.06.06 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.06.06 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2019.06.14 66

Pobierz wszystkie dokumenty