Szczegóły ogłoszenia

75/2019

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 38,9 2019.06.05 392

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 139,2 2019.06.05 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Strona_Koncepcja_Pulmonologia pdf 78,6 2019.06.05 112
2017_04_20_PULMONOLOGIA_BUD_3P-koncepcja pdf 915,6 2019.06.05 95
2_Opis_Pulmonologia_Koncepocja pdf 136,5 2019.06.05 100
Charakterystyka techn_ kasetonów i panelI docx 28,9 2019.06.05 99
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.06.05 92
notatka służbowa z dnia 25.03.2019r. pdf 1293,7 2019.06.05 94
Opis usług Inspektora Zastępczego doc 66,0 2019.06.05 95
Opis wykonania projektów docx 587,4 2019.06.05 99
OPIS_TECHNOLOGIA MEDYCZNA pdf 3260,9 2019.06.05 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2019.06.05 94
Projekt umowa na wyk dok. projektowej doc 1195,5 2019.06.05 93
Projekt_umowy_inwestor zastępczy doc 1159,0 2019.06.05 103
P_plan sytuacja pdf 18,9 2019.06.05 100
RZUT POM. TECHNOLOGIA MED_BUD_3P-III piętro1 pdf 950,7 2019.06.05 101
Szczegółowy Formularz Cenowy Zadania 1 xls 36,0 2019.06.05 88
Szczegółowy Formularz Cenowy zadania 2 docx 18,5 2019.06.05 90
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 2 stan. pdf 257,2 2019.06.05 99
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 3 stan. pdf 235,1 2019.06.05 100
Techn_med_Kaseton elektryczno-gazowy 1 stan. pdf 188,4 2019.06.05 97
Techn_med_Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy_ 2 szt. pdf 27,3 2019.06.05 102
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,0 2019.06.05 89
Wykaz dostaw lub usług doc 20,6 2019.06.05 81
Wykaz osób doc 18,9 2019.06.05 93
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 46,5 2019.06.05 101
zał. nr 1_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 167,2 2019.06.05 100
zał. nr 2_do notatki slużbowej z dnia_25.03.2019r. (2) pdf 168,8 2019.06.05 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.06.05 91

Pobierz wszystkie dokumenty