Szczegóły ogłoszenia

ZP/1117/D/1/19

"Wymiana 10 kompletów klimakonwektorów w Collegium Polonicum w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 556935 docx 25,7 2019.06.05 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 226,0 2019.06.05 45
Załącznik A - Opis Przedmiotu Zamówienia Klimakonwektory pdf 61,4 2019.06.05 39
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 75,5 2019.06.05 34
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 78,5 2019.06.05 42
Załącznik nr 3 - oświadczenia wykonawcy docx 24,5 2019.06.05 39
Załącznik nr 4 - Oświadczenia o podwykonawcach docx 22,8 2019.06.05 46
Załącznik nr 5 - Wykaz osób doc 37,0 2019.06.05 41
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 47,5 2019.06.05 46
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy pdf 174,3 2019.06.05 37

Pobierz wszystkie dokumenty