Szczegóły ogłoszenia

53/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OIT i Anestezjologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 691,7 2019.05.31 103

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,0 2019.06.06 102
Informacja o zmianach dot. zadań 22 i 29 doc 19,9 2019.06.18 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 74,1 2019.05.31 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.05.31 77
Formularz oferty xls 41,0 2019.05.31 96
formularze cenowe xls 63,5 2019.05.31 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.05.31 117
Projekt umowy docx 536,6 2019.05.31 78
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2019.05.31 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Komunikat dot zadań 22 i 29 doc 18,7 2019.06.07 78
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2019.06.06 114
Powiadomienie o zmianach w SIWZ w zakresie zad. 22 i 29 doc 18,9 2019.06.18 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,6 2019.06.05 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 19,5 2019.06.05 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 25,1 2019.06.06 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-zad. 22 i 29 doc 20,7 2019.06.18 70

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie Bydgoszcz 10 Wojskowy pdf 452,3 2019.06.05 109
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 19,3 2019.06.05 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4897-anulowanie wyboru oferty na zadania nr 22 i 29 docx 15,3 2019.07.23 55
5154-ponowny wybór oferty na zad. 22 i 29 docx 19,3 2019.08.02 41
5162-sprostowanie-wybór oferty na zad. 22 i 29 docx 19,8 2019.08.05 48
formularze cenowe-zmienione zad.22 i 29 xls 29,0 2019.06.18 55
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2019.06.11 103
Informacja z otwarcia ofert 25.06.2019 docx 19,7 2019.06.25 70

Pobierz wszystkie dokumenty