Szczegóły ogłoszenia

69/2019

"dostawy sukcesywne filtrów oddechowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 178,1 2019.05.31 204

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,8 2019.05.31 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,4 2019.05.31 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.05.31 57
formularz cenowy xls 25,0 2019.05.31 70
formularz oceny jakości xlsx 16,8 2019.05.31 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.05.31 60
umowa projekt doc 843,0 2019.05.31 68
wykaz dostaw doc 33,5 2019.05.31 53
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 30,5 2019.05.31 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.05.31 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,4 2019.05.31 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2019.06.05 53
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,1 2019.06.06 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2019.06.11 48

Pobierz wszystkie dokumenty