Szczegóły ogłoszenia

67/2019

"świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 221,9 2019.05.30 320

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 76,8 2019.05.30 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.30 70
formularze cenowe doc 97,0 2019.05.30 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.05.30 77
Projekt umowy_ zadania 1 docx 534,7 2019.05.30 71
projekt umowy_ zadanie 2 docx 534,2 2019.05.30 72
Projekt umowy_ zadanie 3 doc 1124,0 2019.05.30 66
Projekt umowy_ zadanie 4 docx 533,6 2019.05.30 66
wykaz usług doc 35,0 2019.05.30 69
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2019.05.30 68
Załącznik 1. do umowy - Zasady środowiskowe i jakości doc 118,5 2019.05.30 70
załącznik nr 5 siwz dot. zadania 3 doc 39,0 2019.05.30 65
załącznik nr 6 do siwz dot. zadania 1,3,4 doc 31,0 2019.05.30 67
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.05.30 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.06.07 71

Pobierz wszystkie dokumenty