Szczegóły ogłoszenia

76/2019

"Dostawy immunoglobulin"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 27,2 2019.05.28 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 133,5 2019.05.28 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.28 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,5 2019.05.28 94
projekt_umowy 76 doc 1114,5 2019.05.28 94
Szcz._Form_Cenowy_76 xls 2658,5 2019.05.28 102
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.05.28 96
Wykaz_zrealizowanych_dostaw 76 docx 17,5 2019.05.28 112
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2019.05.28 97

Pobierz wszystkie dokumenty