Szczegóły ogłoszenia

56/2019

"Dostawy sukcesywne ziemniaków jadalnych i jaj kurzych świeżych konsumpcyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 212,3 2019.05.24 344

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,0 2019.05.24 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.05.24 66
Formularz cenowy xlsx 12,8 2019.05.24 74
Formularz oferty xlsx 17,2 2019.05.24 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.05.24 63
Projekt umowy - dotyczy zadania 1 docx 534,3 2019.05.24 56
Projekt umowy - dotyczy zadania 2 docx 533,4 2019.05.24 67
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.05.24 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.06.03 70

Pobierz wszystkie dokumenty