Szczegóły ogłoszenia

72/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań toksykologicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 200,7 2019.05.23 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,7 2019.05.23 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.05.23 48
Formularz cenowy xlsx 18,4 2019.05.23 76
Formulqarz oferty xls 36,0 2019.05.23 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.05.23 55
Projekt umowy - zmieniony docx 536,8 2019.05.23 67
projekt umowy dzierżawy doc 37,5 2019.05.23 57
specyfikacja_techniczna analizator doc 68,0 2019.05.23 64
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2019.05.23 59

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2019.05.24 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2019.05.31 51

Pobierz wszystkie dokumenty