Szczegóły ogłoszenia

58/2019

"Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 563,4 2019.05.22 463

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 89,5 2019.05.22 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.05.22 77
Formularz oferty xlsx 59,5 2019.05.22 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.05.22 74
projekt_umowy doc 79,0 2019.05.22 80
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,4 2019.05.22 67
Wykaz dostaw lub usług docx 19,8 2019.05.22 82
Wykaz osób docx 18,5 2019.05.22 74
Załączniki 1 do 12 docx 47,9 2019.05.22 116

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 27,7 2019.05.28 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5242-zawiadomienie o wznowieniu postępowania docx 20,0 2019.08.07 45
5501-zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty na zad. 7,9,11 docx 20,2 2019.08.23 49
5679-Powiadomienie o unieważnieniu zadań_7, 9, 11 docx 17,6 2019.08.29 39
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2019.05.31 100

Pobierz wszystkie dokumenty