Szczegóły ogłoszenia

68/2019

"Dostaw i uruchomienie sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,3 2019.05.21 116

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,7 2019.05.21 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.05.21 97
Formularz oferty xls 41,5 2019.05.21 110
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,4 2019.05.21 79
projekt umowy doc 821,5 2019.05.21 85
Specyfikacja_techniczna-zadanie_1-popr. docx 30,5 2019.05.21 136
Specyfikacja_techniczna-zadanie_2-popr. docx 28,5 2019.05.21 123
Specyfikacja_techniczna-zadanie_3-popr. docx 29,4 2019.05.21 115
Specyfikacja_techniczna-zadanie_4-popr. docx 31,1 2019.05.21 120
Specyfikacja_techniczna-zadanie_5 docx 30,2 2019.05.21 115
Specyfikacja_techniczna-zadanie_6-popr. docx 30,8 2019.05.21 119
Specyfikacja_techniczna-zadanie_7 docx 30,2 2019.05.21 113
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.05.21 82
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2019.05.21 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 439,5 2019.06.07 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,7 2019.06.11 73
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 20,7 2019.06.13 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5970-zawiadomienie o wznowieniu postępowania docx 12,0 2019.09.12 41
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.06.24 93

Pobierz wszystkie dokumenty