Szczegóły ogłoszenia

65/2019

"Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie DzUUE docx 38,5 2019.05.14 185

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia DzUUE docx 17,5 2019.06.13 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,2 2019.05.14 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.14 121
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2019.05.14 130
projekt_umowy_na_dostawy PMT_2019 doc 820,5 2019.05.14 145
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2019.05.14 134
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.05.14 123
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 44,5 2019.05.14 143
Zad. 1 Sp. Techn. System do analizy metodą FISH docx 37,5 2019.05.14 135
Zad. 10 Sp. Techn. Mikroskop laboratoryjny docx 30,4 2019.05.14 133
Zad. 11 Sp. Techn. Zaklejarka półautomatyczna docx 28,6 2019.05.14 120
Zad. 12.1 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań cytologicznych docx 18,8 2019.05.14 112
Zad. 12.2 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań histopatologicznych docx 29,1 2019.05.14 120
Zad. 13 Sp. Techn. Mikrotom rotacyjny półautomatyczny docx 30,3 2019.05.14 130
Zad. 14 Sp. Techniczna Mikrotom rotacyjny automatyczny docx 30,4 2019.05.14 128
Zad. 2 Sp. Techn. system nawigacji operracji docx 32,1 2019.05.14 141
Zad. 3 Sp. Techn. Laser chirurgiczny docx 27,3 2019.05.14 124
Zad. 4 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop docx 28,9 2019.05.14 121
Zad. 5 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop wideo docx 31,2 2019.05.14 125
Zad. 6 Sp. Techn. Zestaw do laserowej enukleacji stercza docx 30,6 2019.05.14 150
Zad. 7 Sp. Techn. Litotrypter docx 29,8 2019.05.14 135
Zad. 8 Sp. Techniczna Zatapiarka docx 30,3 2019.05.14 127
Zad. 9 Sp. Techn. Procesor próżniowy docx 30,8 2019.05.14 121

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.06.19 106
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 62,3 2019.06.11 121
3 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2019.06.17 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2019.06.07 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.06.27 101

Pobierz wszystkie dokumenty