Szczegóły ogłoszenia

65/2019

"Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie DzUUE docx 38,5 2019.05.14 196

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia DzUUE docx 17,5 2019.06.13 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,2 2019.05.14 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.14 135
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2019.05.14 144
projekt_umowy_na_dostawy PMT_2019 doc 820,5 2019.05.14 159
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2019.05.14 143
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.05.14 135
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 44,5 2019.05.14 152
Zad. 1 Sp. Techn. System do analizy metodą FISH docx 37,5 2019.05.14 149
Zad. 10 Sp. Techn. Mikroskop laboratoryjny docx 30,4 2019.05.14 144
Zad. 11 Sp. Techn. Zaklejarka półautomatyczna docx 28,6 2019.05.14 131
Zad. 12.1 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań cytologicznych docx 18,8 2019.05.14 125
Zad. 12.2 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań histopatologicznych docx 29,1 2019.05.14 132
Zad. 13 Sp. Techn. Mikrotom rotacyjny półautomatyczny docx 30,3 2019.05.14 143
Zad. 14 Sp. Techniczna Mikrotom rotacyjny automatyczny docx 30,4 2019.05.14 140
Zad. 2 Sp. Techn. system nawigacji operracji docx 32,1 2019.05.14 153
Zad. 3 Sp. Techn. Laser chirurgiczny docx 27,3 2019.05.14 136
Zad. 4 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop docx 28,9 2019.05.14 138
Zad. 5 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop wideo docx 31,2 2019.05.14 142
Zad. 6 Sp. Techn. Zestaw do laserowej enukleacji stercza docx 30,6 2019.05.14 163
Zad. 7 Sp. Techn. Litotrypter docx 29,8 2019.05.14 146
Zad. 8 Sp. Techniczna Zatapiarka docx 30,3 2019.05.14 142
Zad. 9 Sp. Techn. Procesor próżniowy docx 30,8 2019.05.14 134

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.06.19 118
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 62,3 2019.06.11 132
3 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2019.06.17 111
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2019.06.07 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.06.27 112

Pobierz wszystkie dokumenty