Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/19/2019

"Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2019.05.14 177

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540103827-N-2019 pdf 115,5 2019.05.27 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane (ze zmianami z 27-04-2019) pdf 422,8 2019.05.27 159

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2019.05.14 158
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.05.14 128
przedmiar w formacie zuz 7z 634,0 2019.05.14 170
Przedmiary 7z 45074,9 2019.05.14 232
zal 1 Wzór oferty docx 174,4 2019.05.14 161
zal 3 wzór umowy pdf 501,5 2019.05.14 150
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 11b 7z 71751,5 2019.05.14 195
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 12 7z 104161,8 2019.05.14 175
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 13 7z 66957,6 2019.05.14 160
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 14 7z 94723,1 2019.05.14 133
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 15 7z 140829,7 2019.05.14 133
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 16 7z 69388,9 2019.05.14 135
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 17 7z 68249,6 2019.05.14 162
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 18 cz 1 7z 50996,4 2019.05.14 172
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 18 cz 2 PW 7z 87169,8 2019.05.14 157
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa 18 STWiOR 7z 53232,8 2019.05.14 152
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa Z01 7z 140804,3 2019.05.14 143
zal 5 dokumentacja techniczna Trasa Z02 7z 123145,8 2019.05.14 155

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie 2 o zmianach w SIWZ pdf 169,9 2019.05.27 156
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 168,3 2019.05.27 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 179,6 2019.06.05 260

Pobierz wszystkie dokumenty