Szczegóły ogłoszenia

ZP.PWD.271.2.2019

"Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 256,4 2019.05.14 321

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 206,1 2019.05.14 249

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 308,5 2019.05.14 307
Formularz oferty doc 225,0 2019.05.14 298
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 218,5 2019.05.14 326
Projekt umowy doc 268,0 2019.05.14 320
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1805,3 2019.05.14 359

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 166,3 2019.05.22 320

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 167,9 2019.05.24 328

Pobierz wszystkie dokumenty