Szczegóły ogłoszenia

60/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla sal operacyjnych i zabiegowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 79,7 2019.05.14 107

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 243,0 2019.08.02 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 80,6 2019.05.14 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.05.14 103
formularz cenowy xlsx 45,3 2019.05.14 214
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2019.05.14 103
pr. umowy przechowania doc 801,5 2019.05.14 94
umowa projekt doc 839,0 2019.05.14 98
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2019.05.14 124
umowa użyczenia - projekt doc 39,0 2019.05.14 91
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,5 2019.05.14 95
wykaz dostaw doc 33,5 2019.05.14 107
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 48,5 2019.05.14 118
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.05.14 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 23,1 2019.06.03 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 24,2 2019.06.05 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 26,5 2019.06.05 84

Pobierz wszystkie dokumenty