Szczegóły ogłoszenia

66/2019

"Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach 10WSKzP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 190,3 2019.05.10 398

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2019.05.13 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,4 2019.05.10 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.05.10 84
Formularz cenowy xls 35,0 2019.05.10 82
Formularz oferowy xls 35,0 2019.05.10 78
Opis czynności konserwacyjnych - załącznik nr 2 docx 15,8 2019.05.10 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.05.10 70
Projekt umowy doc 854,0 2019.05.10 68
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2019.05.10 67
Wykaz osób doc 18,7 2019.05.10 71
Załącznik 1 - wymagania dot. przedmiotu zamówienia doc 34,5 2019.05.10 63
Załącznik nr 2 do umowy Zasady Środowiskowe doc 30,5 2019.05.10 75
Zestawienie urządzeń - załącznik nr 3 doc 75,5 2019.05.10 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,2 2019.05.13 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2019.05.20 79

Pobierz wszystkie dokumenty