Szczegóły ogłoszenia

50/2019

"Dostawa oprzyrządowania i różnego rodzaju sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 432,7 2019.05.09 104

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,0 2019.05.14 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,7 2019.05.09 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.05.09 57
formularz cenowy - poprawiony xlsx 25,3 2019.05.09 158
Formularz oferty xls 106,5 2019.05.09 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2019.05.09 53
projekt umowy doc 1112,5 2019.05.09 65
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2019.05.09 64
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna- zad. 7 doc 117,5 2019.05.09 86
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna- zad. 8 doc 107,5 2019.05.09 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2019.05.14 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 27,9 2019.05.14 76
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 20,0 2019.05.15 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 19,0 2019.05.15 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.05.20 96

Pobierz wszystkie dokumenty