Szczegóły ogłoszenia

64/2019

"Dostawy immunoglobulin"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie BZP docx 27,0 2019.05.08 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 132,0 2019.05.08 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.08 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.05.08 74
projekt umowy doc 1114,0 2019.05.08 78
Szcz. Form Cenowy 64 xls 2658,5 2019.05.08 87
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 17,9 2019.05.08 71
Wzór_oferty 64 XLS_-_inne_dokumenty xls 42,5 2019.05.08 78

Pobierz wszystkie dokumenty