Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/18/2019

"Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 213,0 2019.05.08 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540089789-N-2019 pdf 112,1 2019.05.09 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,6 2019.05.08 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,9 2019.05.08 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.05.08 15
zał nr 1a opis przedmiotu zamówienia 7z 1633,6 2019.05.08 79
Załącznik nr 1- wzór oferty docx 28,2 2019.05.08 14
Załącznik nr 3 - wzór umowy docx 73,2 2019.05.08 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 204,2 2019.05.09 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 339,9 2019.05.17 19

Pobierz wszystkie dokumenty