Szczegóły ogłoszenia

62/2019

"Dostawa wieży endoskopowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 25,2 2019.05.07 130

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Zm ogłoszenia DzUUE docx 17,0 2019.06.10 87
Zm ogloszenia DzUUE docx 15,2 2019.05.10 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 136,0 2019.05.07 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.07 92
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2019.05.07 103
Odpowieź na zapytania do SIWZ docx 19,8 2019.05.28 88
projekt_umowy_na_dostawy PMT_2019 doc 820,5 2019.05.07 106
specyfikacja techniczna wieża endoskopowa docx 39,5 2019.05.07 136
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,8 2019.05.07 92
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.05.07 96
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,5 2019.05.07 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.06.10 79
Wyjaśnienia na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.05.28 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2019.06.24 80

Pobierz wszystkie dokumenty