Szczegóły ogłoszenia

63/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Neurochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 205,9 2019.05.07 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,1 2019.05.07 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.07 73
formularz cenowy xls 24,5 2019.05.07 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.05.07 66
pr. umowy przechowania doc 805,0 2019.05.07 63
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2019.05.07 64
umowa projekt doc 834,5 2019.05.07 64
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2019.05.07 54
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2019.05.07 65
wykaz dostaw doc 33,0 2019.05.07 56
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 32,5 2019.05.07 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.05.07 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.05.15 54

Pobierz wszystkie dokumenty