Szczegóły ogłoszenia

52/2019

"Usługi przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 974,4 2019.05.06 437

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,5 2019.05.13 107
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 doc 20,1 2019.05.15 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 83,3 2019.05.06 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.06 93
formularz cenowy xlsx 30,0 2019.05.06 162
Formularz oferty zmieniony xlsx 65,3 2019.05.13 152
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.05.06 106
Projekt umowy docx 30,7 2019.05.06 109
Wykaz dostaw lub usług doc 17,6 2019.05.06 112
Wykaz osób doc 18,4 2019.05.06 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.05.13 123
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 17,8 2019.05.15 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2019.05.13 137
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 24,9 2019.05.15 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,1 2019.05.20 110

Pobierz wszystkie dokumenty