Szczegóły ogłoszenia

61/2019

"dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,4 2019.05.02 396

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,5 2019.05.02 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.02 64
formularz cenowy xls 21,5 2019.05.02 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.05.02 57
umowa projekt doc 843,0 2019.05.02 59
wykaz dostaw docx 17,0 2019.05.02 62
Wymogi bezwzględne rękawic diagnostycznych xlsx 11,4 2019.05.02 94
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,5 2019.05.02 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.05.02 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,8 2019.05.07 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.05.10 69

Pobierz wszystkie dokumenty