Szczegóły ogłoszenia

57/2019

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 161,7 2019.04.30 364

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,0 2019.05.08 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,8 2019.04.30 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.30 54
Formularz cenowy xlsx 20,8 2019.04.30 73
Formularz oferty xlsx 57,9 2019.04.30 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.04.30 43
Projekt umowy docx 531,9 2019.04.30 50
Wykaz dostaw lub usług doc 17,6 2019.04.30 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,8 2019.05.08 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,7 2019.05.08 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.05.13 52
Odpowiedzi - załącznik - poz. 32 - FIV_XVI_63 jpeg 417,0 2019.05.08 48
Odpowiedzi - załącznik - poz. 36 - FPOL20 jpeg 3759,5 2019.05.08 48
Odpowiedzi - załącznik - koperty z poz. 40,41,42 jpg 1812,1 2019.05.08 45
Odpowiedzi - załącznik - poz. 32 - FIV_XVI_63_ŚRODEK 1 jpeg 4988,0 2019.05.08 65
Odpowiedzi - załącznik - poz. 32 - FIV_XVI_63_ŚRODEK 2 jpeg 4675,3 2019.05.08 42

Pobierz wszystkie dokumenty