Szczegóły ogłoszenia

46/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu dla Kardiochirurgii "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 242,9 2019.04.18 226

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2019.04.18 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.18 80
formularz cenowy xls 26,5 2019.04.18 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.04.18 67
pr. umowy przechowania doc 801,0 2019.04.18 62
umowa projekt doc 838,5 2019.04.18 63
wykaz wykonanych dostaw doc 36,5 2019.04.18 63
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,0 2019.04.18 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.04.18 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2019.04.23 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.04.26 87

Pobierz wszystkie dokumenty