Szczegóły ogłoszenia

40/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 401,2 2019.04.11 118

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2019.04.17 68
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - 2 doc 19,9 2019.04.23 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2019.04.11 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.04.11 67
Formularz oferty xls 37,5 2019.04.11 82
Formularze cenowe z poprawionymi pozycjami xlsx 22,4 2019.04.11 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2019.04.11 68
projekt umowy docx 536,1 2019.04.11 67
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.04.11 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.04.23 53
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-NIE WYSYŁAĆ doc 17,4 2019.04.25 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2477-Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 28,0 2019.04.17 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2019.04.25 68

Pobierz wszystkie dokumenty