Szczegóły ogłoszenia

36/2019

"Dostawa drobnego sprzętu, materiałów i odczynników medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 28,2 2019.04.09 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 135,2 2019.04.09 53

Załączniki do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty