Szczegóły ogłoszenia

33/2019

"Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych dla potrzeb szpitala, Centralnej Sterylizacji, pralni oraz preparatów do urządzenia NOCOLYSE"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DZUUE docx 52,5 2019.04.09 145

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 19,2 2019.07.17 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 147,4 2019.04.09 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.09 108
Formularz oferty XLS - inne dokumenty xls 46,5 2019.04.09 137
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,1 2019.04.09 102
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2019.04.09 101
Projekt umowy na dostawy śr dezynf. doc 838,5 2019.04.09 105
Szczegółowy Formularz Cenowy xlsx 32,9 2019.04.09 179
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,1 2019.04.09 108
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.04.09 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 40,2 2019.04.24 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie doc 24,3 2019.05.17 93

Pobierz wszystkie dokumenty