Szczegóły ogłoszenia

44/2019

"Dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 193,9 2019.04.04 244

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2019.04.09 63
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)-2 doc 19,9 2019.04.11 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,9 2019.04.04 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.04.04 64
Formularz oferty xls 104,5 2019.04.04 75
formularze cenowe xls 28,0 2019.04.04 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.04.04 66
Projekt umowy doc 852,5 2019.04.04 63
specyfikacja techniczna xlsx 27,0 2019.04.04 93
Wykaz dostaw doc 17,9 2019.04.04 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 27,6 2019.04.09 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 20,1 2019.04.11 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2019.04.16 68

Pobierz wszystkie dokumenty