Szczegóły ogłoszenia

45/2019

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 155,0 2019.04.04 441

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 62,1 2019.04.04 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.04.04 71
formularz cenowy druki medyczne xlsx 20,8 2019.04.04 110
Formularz oferty xlsx 57,9 2019.04.04 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.04.04 70
Projekt umowy docx 532,3 2019.04.04 70
Wykaz dostaw lub usług doc 17,6 2019.04.04 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.04.12 64

Pobierz wszystkie dokumenty