Szczegóły ogłoszenia

35/2019

"Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach 10WSKzP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 212,7 2019.04.04 451

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,8 2019.04.11 77
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)-2 doc 19,8 2019.04.15 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,4 2019.04.04 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.04.04 86
Formularz cenowy xls 34,5 2019.04.04 89
Formularz oferowy xls 35,0 2019.04.04 107
Książka zgłoszeń napraw i awarii - zał. nr 4 doc 72,5 2019.04.04 81
Opis czynności konserwacyjnych - załącznik nr 2 docx 18,1 2019.04.04 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.04.04 94
Projekt umowy doc 851,0 2019.04.04 113
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2019.04.04 77
Wykaz osób doc 18,8 2019.04.04 87
Załącznik 1 - wymagania dot. przedmiotu zamówienia doc 36,0 2019.04.04 79
Załącznik nr 2 do umowy Zasady Środowiskowe doc 30,5 2019.04.04 80
Zestawienie urządzeń - załącznik nr 3 doc 76,0 2019.04.04 88

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2425 doc 19,7 2019.04.15 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,4 2019.04.11 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2019.04.18 88

Pobierz wszystkie dokumenty