Szczegóły ogłoszenia

39/2019

"dostawy sukcesywne artykułów spożywczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 248,1 2019.04.03 440

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,6 2019.04.03 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.04.03 82
formularz cenowy zadanie 1 xls 58,5 2019.04.03 85
formularz cenowy zadanie 2 xls 57,0 2019.04.03 86
formularz cenowy zadanie 3 xls 56,5 2019.04.03 88
formularz cenowy zadanie 4 xls 25,0 2019.04.03 68
formularz cenowy zadanie 5 xls 23,5 2019.04.03 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.04.03 90
projekt umowy zad. 1 doc 826,5 2019.04.03 72
projekt umowy zad. 2 doc 844,5 2019.04.03 66
projekt umowy zad. 3 doc 845,0 2019.04.03 62
projekt umowy zad. 4 doc 1105,5 2019.04.03 55
projekt umowy zad. 5 doc 1107,0 2019.04.03 62
wykaz dostaw doc 35,5 2019.04.03 75
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2019.04.03 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.04.03 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.04.11 82
powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 29,5 2019.04.11 65

Pobierz wszystkie dokumenty