Szczegóły ogłoszenia

34/2019

"dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do urządzeń medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,5 2019.03.28 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 74,3 2019.03.28 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.03.28 125
formularz cenowy xlsx 38,3 2019.03.28 239
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2019.03.28 106
oświadczenie 1 dot. zad. 1-3 docx 19,7 2019.03.28 121
oświadczenie 2 dot. zad. 1-3 doc 40,5 2019.03.28 100
umowa projekt doc 843,5 2019.03.28 103
wykaz dostaw doc 33,0 2019.03.28 101
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,0 2019.03.28 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.03.28 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.04.23 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2019.05.06 92

Pobierz wszystkie dokumenty