Szczegóły ogłoszenia

48/2019

"Wykonanie testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego w 4 zadaniach "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 28,7 2019.03.28 443

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 132,4 2019.03.28 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.03.28 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.03.28 81
Projekt UMOWY docx 530,6 2019.03.28 71
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2019.03.28 73
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 113,0 2019.03.28 80
Załacznik nr 1 - gamma kamery xlsx 10,1 2019.03.28 70
Załacznik nr 2 - aparaty RTG xlsx 11,8 2019.03.28 90
Załacznik nr 3 - monitory opisowe xlsx 11,5 2019.03.28 91
Załacznik nr 4 - tomografy komputerowe xlsx 11,0 2019.03.28 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert SPROST. doc 19,9 2019.04.17 89

Pobierz wszystkie dokumenty