Szczegóły ogłoszenia

ZP.PWD.271.1.2019

"Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 277,0 2019.03.27 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 205,9 2019.03.27 202

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 171,6 2019.03.27 200
Formularz oferty doc 264,5 2019.03.27 221
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 218,5 2019.03.27 187
Projekt umowy doc 268,0 2019.03.27 214
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zip 908,2 2019.03.27 279

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,4 2019.03.29 209

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 168,8 2019.04.05 233

Pobierz wszystkie dokumenty