Szczegóły ogłoszenia

28/2019

"zakup płynów infuzyjnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 35,3 2019.03.25 417

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,3 2019.03.25 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.03.25 241
formularz cenowy xlsx 15,2 2019.03.25 266
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2019.03.25 243
projekt umowy doc 1125,5 2019.03.25 247
wykaz dostaw docx 17,7 2019.03.25 228
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2019.03.25 229
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.03.25 241

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,3 2019.04.12 221

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.04.26 220

Pobierz wszystkie dokumenty