Szczegóły ogłoszenia

32/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów i urządzeń biurowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 282,8 2019.03.21 391

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,2 2019.03.21 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.03.21 60
Formularz oferty xls 40,0 2019.03.21 68
formularze_cenowe xlsx 41,5 2019.03.21 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2019.03.21 77
projekt umowy doc 835,0 2019.03.21 75
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2019.03.21 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2019.03.26 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.04.01 66

Pobierz wszystkie dokumenty