Szczegóły ogłoszenia

XIV.263.3.2019

"Usługa utrzymania Modułu Archiwizacji Repozytorium Cyfrowego "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 527635-N-2019 pdf 133,5 2019.03.20 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 3_2019 doc 329,5 2019.03.20 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ docx 336,0 2019.03.20 80
Załącznik nr 1a do SIWZ i nr 1 do OPZ - Projekt techniczny docx 1446,0 2019.03.20 67
Załącznik nr 1b do SIWZ i nr 2 do OPZ - Załącznik nr 1 do projektu technicznego xlsx 15,9 2019.03.20 52
Załącznik nr 1c do SIWZ i 3 do OPZ - Załącznik nr 2 do projektu technicznego xlsx 28,1 2019.03.20 54
Załącznik nr 1e do SIWZ i 5 do OPZ - Analiza funkcjonalna systemu RCBN - informacje ogólne docx 1464,9 2019.03.20 51
Załącznik nr 1f do SIWZ i 6 do OPZ - Wzór protokołu odbioru docx 16,1 2019.03.20 59
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy docx 47,4 2019.03.20 58
Załącznik nr 2a do SIWZ i nr 3 do Umowy - Osoby upoważnione przez Zamawiającego docx 17,6 2019.03.20 53
Załącznik nr 2b do SIWZ i nr 5 do Umowy - Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy docx 17,9 2019.03.20 54
Załącznik nr 2c do SIWZ i nr 6 do Wzoru Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych docx 33,9 2019.03.20 53
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wniosek o udostępnienie informacji poufnych - Zobowiązanie do zachowania poufności docx 18,1 2019.03.20 50
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oferty docx 37,0 2019.03.20 55
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług docx 26,2 2019.03.20 51
Załącznik nr 6 do SIWZ i 4 do Umowy - Wykaz osób doc 57,5 2019.03.20 54
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot niepodlegania wykluczeniu docx 36,7 2019.03.20 55
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 24,3 2019.03.20 50
Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 27,5 2019.03.20 50

Pobierz wszystkie dokumenty