Szczegóły ogłoszenia

38/2019

"Dostawy sukcesywne sprzętu do hemodializy na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 378,0 2019.03.20 127

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,4 2019.03.20 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.03.20 70
formularz cenowy xls 36,5 2019.03.20 97
fromularz oferty xls 34,5 2019.03.20 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.03.20 78
umowa projekt doc 841,5 2019.03.20 74
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.03.20 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 27,2 2019.03.26 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2019.03.29 85

Pobierz wszystkie dokumenty